top of page

Een rollenspel
voor het simulatielab
ontwikkelen

containers

Actoren simulatieonderwijs

 • Deelnemers

  • Simulanten

  • Observatoren

 • Operator/instructor

  • Technische aansturing

  • Communicatie binnen simulatie

 • Facilitator/debriefer

  • Begeleiding en ondersteuning deelnemers

  • Doelstellingen helpen begrijpen en bereiken

  • Kunnen tussenkomen tijdens simulatie

  • Houden debriefing na simulatie

Opbouw simulatieonderwijs

Opbouw
1. Opbouw: setting intro

 • Herhaling bepaald stuk leerstof of theorie

  • Herhaling technieken

 • Mindset creëren

  • Wat is simulatieonderwijs?

  • Voorkennis oproepen

  • Wat kan je verwachten?

2. Opbouw: prebriefing

 • Voor simulatie

 • Herhaling concept simulatie

 • Gedeelde verwachtingen uitspreken: ‘we spreken af dat…’

  • Uitleg grondregels

 • Vertrouwelijk karakter

  • Informed consent

 • Kennismaking met simulatieomgeving/apparatuur/deelnemers

3. Opbouw: briefing casus

 • Teambriefing:

  • Informatie voor iedereen

  • Rollen verduidelijken

   • Verwachtingen uitspreken of net niet doen?

 • Individueel/groep:

  • Duidelijke verhaallijn per simulant

4. Opbouw: Scenario draaien (scenario-ontwikkeling)

5. Opbouw: debriefing

 • Persoon in professionele rol briefen

 • Nadruk op positiviteit

 • Debriefing doorlopen aan de hand van PEARLS

6. Opbouw: einde

 • Transfer

 • Toepassing in realiteit?

 • Belemmeringen?

  • Hoe hindernissen aanpakken?

 • Opportuniteiten?

  • Wat als applicatie niet werkte?

Scenario-ontwikkeling

Debriefing

bottom of page