top of page
Pile of Boxes
Movers Working

Het simulatielab transport & logistiek is een samenwerking tussen de HOGENT en de Arteveldehogeschool.
 

DOELGROEPEN

Studenten uit de graduaats- en bacheloropleidingen van de Arteveldehogeschool en uit de bacheloropleidingen van HOGENT.

Daarnaast richt het Simulatielab zich ook tot leerlingen uit het leerplichtonderwijs die op een speelse manier willen kennismaken met de logistieke sector.

Tenslotte hopen we met dit project geïnteresseerde partners uit het werkveld te bereiken.

Onze missie

Het TL-lab activeert studenten, leerlingen en cursisten door hen via gesimuleerd en realistisch werkplekleren kennis te laten maken met de logistieke sector.

Thema's die in dit lab aan bod komen zijn:

de logistieke ketting, planning, het inkoop- en voorraadbeheer, productie, distributie, douane, retourlogistiek, ecologie, soft & social skills (servicegerichtheid, leiderschap, presentatieskills, teamwork), taalvaardigheid, kwaliteit, operational excellence en veiligheid.​

Met de steun van ...

Arteveldehogeschool​

HOGENT

Volvo Group

Nike

Fabriek Logistiek

Stow group

POM Oost-Vlaanderen

Thomas Moore Hogeschool

Universiteit Antwerpen

Projectteam: Veerke Dupont en Michiel De Coninck​

Kathy Dewitte en Sophia Pasbecq

Projectteam: Karin Bruyr, Sofie Bruneel en Steven Vermeulen​

Fabienne Mornie

Nico Van Den Broeke, Line Overdeput

Tom Pauwels

Peter Verspecht

Steven Claus

Valentin Carlan

bottom of page